اکران نمایش بزرگ فضانورد کوچک

(littel BIG Astronaut)

زمان اکران: یکشنبه 11 مهر ماه ساعت 18:00
مدت زمان: 45 دقیقه
رده ی سنی: کودکان 4 الی 9 سال

درباره بزرگ فضانورد کوچک:
بزرگ فضانورد کوچک یک نمایش تعاملی است که در آن تماشاگران با تصمیماتی که میگیرند بر سرنوشت ماموریت فضایی که طراحی میکنند، تاثیر خواهند گذاشت.
در طی طراحی این ماموریت کودکان با کمک یک مربی و تعامل با کاراکتر های نمایش مفهوم رصد خانه، تلسکوپ، نحوه ی سفر به فضا، ایستگاه فضایی و تصاویر ماهواره ای آشنا می شوند.
بزرگ فضانورد کوچک نمایش بسیار مناسبی برای کودکانی است که پرسش های بی شماری در مورد فضا و نحوه ی زندگی در آن دارند.

ورود