رصد آسمان شب (ویژه افراد 16 سال به بالا) 

فرصتی برای کشف ناشناخته‌های  جهان

آشنایی با آسمان شب و صور فلکی

چهارشنبه 5 آبان ماه 1400 

ساعت 17:30 تا 18:30

گروه سنی 16 سال به بالا

 این برنامه با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت  حضوری و  در فضای باز برگزار می‌شود. لطفا لباس گرم کافی به همراه داشته باشید.

آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد، بعد از دانشکده علوم پایه، انتهای کوچه لرزه‌نگاری، انگاریوم، آسمان‌نمای دانشگاه فردوسی مشهد

ورود