نمایش 360 درجه حلقه الماس

زمان:پنجشنبه 15 مهر ماه ساعت 18:00

مکان: انگاریوم، افلاکنمای دانشگاه فردوسی مشهد

توضیحات:

نمایشی  با موضوع جذاب کسوف و خسوف.
آسمان شب یکی از نعمت های طبیعت که خداوند آن را در اختیار بشر قرار داده تا بتواند با آن رابطه برقرار کند و از آن به عنوان راهنما و آزمایشگاه نجومی استفاده کند.
آسمان شب، این طبیعت فراموش شده، بیش از 4500 سال است که مورد توجه بشر قرار می گیرد و این آثار باستانی از دیرباز تا کنون مورد کاوش انسان قرار گرفته است.

ورود