برگزار شده ثبت نام دوره های تخصصی نجوم آغاز شد ثبت نام دوره های تخصصی نجوم آغاز شد کارگاه و دوره

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره: ۱۰ الی ۱۵ نفر

مکان اجرای همه دوره ها: دانشگاه فردوسی مشهد، درب شرقی، افلاکنمای دانشگاه فردوسی

 

 

نام دوره:  گذری به آسمان ۱

گروه مخاطب: 9 تا 14 سال

شرکت در برنامه پیش نیاز: ندارد

تعداد جلسات تئوری: ۶

تعداد جلسات عملی: ۱

مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای چهارشنبه 17-15:30

شروع کارگاه از 10مهر ماه

مبلغ ثبت نام: 95۰۰۰ تومان

 

نام دوره:  گذری به آسمان ۲

گروه مخاطب: 9 تا 14 سال

شرکت در برنامه پیش نیاز: دارد  

تعداد جلسات تئوری: ۶

تعداد جلسات عملی: ۱

مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای چهار شنبه ساعت 18:45 – 17:15

شروع کارگاه از10مهر ماه

مبلغ ثبت نام: 100۰۰۰ تومان

 

نام دوره:  آشنایی با ستاره شناسی ۱

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز: ندارد

تعداد جلسات تئوری: ۶

تعداد جلسات عملی: ۱

مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 14:30-16

شروع کارگاه از 13مهرماه

مبلغ ثبت نام: 11۰۰۰۰ تومان

 

نام دوره:  آشنایی با ستاره شناسی ۲

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز: دارد  

تعداد جلسات تئوری: ۶

تعداد جلسات عملی: ۱

مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 16:30-18

شروع کارگاه از 13مهر ماه

مبلغ ثبت نام: 12۰۰۰ تومان

 

نام دوره:  آشنایی با ستاره شناسی ۳

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز: دارد

تعداد جلسات تئوری: 9

تعداد جلسات عملی: ۱

مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

 

مبلغ ثبت نام : 140۰۰۰ تومان

 

 

29 مهر 1398 | 14:30
برگزار شده همایش ترویجی نجوم برای همه همایش ترویجی نجوم برای همه ویژه برنامه

انگاریوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می نماید: همایش ترویجی نجوم برای همه

بمناسبتهای:

در آستانه بزرگداشت ابوریحان بیرونی

سالگرد درگذشت مرحوم دکتر محمدتقی عدالتی

سالگرد احداث افلاکنمای دانشگاه فردوسی مشهد

 

اهداف و ضرورت:

از جمله عوامل موثر در فرایند توسعه ملی, برگزاری همایش‌های علمی را می‌توان نام برد. در این همایش‌ها بیشتر تبادل اطلاعات دانشمندان و محققان و ارائه نتایج دستاوردهای تحقیقاتی مورد نظر است... توجه به دو عنصر دانش و تجربه و تشخیص مصادیق آنها در پدیده‌های علمی, اجتماعی, فرهنگی, سیاسی و اقتصادی در برگزاری یک همایش علمی اهمیت خاص دارد'. بر این اساس, اهدافی از این قبیل را برای همایش‌های علمی برمی‌شمرد:

1 _ بالا بردن روحیه خودباوری و انگیزه تحقیق در بین جامعه

 2_ سوق دادن پروژه‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاهی به سمت رفع مشکلاتی که نجوم به گونه‌ای با آن درگیر است.

 3 _ عرضه توان علمی و عملی منجمین در مجامع داخلی و بین المللی.

 4 _ طرح مشکلات ملی در زمینه‌های علمی- نجومی و به دست دادن راه حل‌های تحقیقاتی برای رفع آنها.

 5 _ فراهم آوردن محیطی مناسب بر تبادل اطلاعات و دیدگاه‌های منجمین و مردم.

گفتنی است برخی دیگر از راه کارهای مربوط به نحوه و چگونگی برگزاری همایش, نیز نقش و تاثیر همایش‌ها در فرایند توسعه ملی است.

 

 

17 مهر 1398 | 16:00