عضویت در سایت


انتخاب بسته عضویت :

10,000 تومان

 • «بسته 1»
 • 0 روز
 • کمک به اتمام پروژه
  پیش خرید یک نوبت بازدید برای یک دانش آموز کم بضاعت یا بی بضاعت در سال
 • پرداخت حق عضویت

20,000 تومان

 • «بسته 2»
 • 6 ماه
 • کمک به اتمام پروژه با پیش خرید یک نوبت بازدید برای دو دانش آموز کم بضاعت یا بی بضاعت در سال
 • پرداخت حق عضویت

50,000 تومان

 • «بسته 3»
 • 1 سال
 • یک سهم از صندوق قرض الحسنه
  عضویت یک ساله در افلاکنمای دانشگاه فردوسی مشهد
 • پرداخت حق عضویت

100,000 تومان

 • «بسته 4»
 • 2 سال
 • دو سهم از صندوق قرض الحسنه
  عضویت دو ساله در افلاکنمای دانشگاه فردوسی مشهد
 • پرداخت حق عضویت

500,000 تومان

 • «بسته 5»
 • 99 سال
 • ده سهم از صندوق قرض الحسنه
  عضویت دائم در افلاکنمای دانشگاه
  درج نام به عنوان پشتیبان پروژه درسایت اینترنتی افلاکنما
 • پرداخت حق عضویت

1,000,000 تومان

 • «بسته 6»
 • 99 سال
 • بیست سهم از صندوق قرض الحسنه
  عضویت دائم در افلاکنمای دانشگاه
  درج نام در سایت اینترنتی و لوح یادبود پروژه در زیر شاخص ساعت آفتابی (ورودی پروژه)
 • پرداخت حق عضویت

70,000,000

تومان میزان حمایت های مالی