انگاریوم از نام انگاره به معنی «تصویرسازی ذهنی» گرفته‌شده است. آسمان‌نما سالنی با پرده نمایش نیم‌کره بوده که مخاطب در درون آن توسط صدا و تصویر احاطه می‌شود. در این مرکز شما می‌توانید با سفر به زمان‌ها و مکان‌های دیگر چیزهای جدید آموخته و دانش خود را ارتقا دهید. در ایران، هزینه بالای فناوری تصویرساز کروی مانع گسترش آسمان‌نماها در بیست سال اخیر شده است. «انگاریوم»، اولین نمونه آسمان نمای تمام بومی ایرانی بوده که با فناوری تصویرپردازی چند پروژکتور (قدرت گرفته از سخت‌افزار و نرم‌افزار ایرانی) تجهیز شده است و در حال کار می‌باشد.

انگاریوم یک مرکز علمی در دانشگاه فردوسی مشهد با هدف ارتباط مؤثر جامعه با دانشگاه و ترویج علم می‌باشد. انگاریوم با تصویرسازی فراگیر خود، یک تجربه‌ی متفاوت برای مشاهده جهان آفرینش است.روزانه دانش آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها با بازدید از این مرکز می‌توانند لحظاتی هیجان‌انگیز را توأم با آموزش و لذت تجربه کنند.این مرکز به عنوان یک رسانه علمی، فرهنگی و تفریحی به مردم کشورمان ایفای خدمت می کند. حمایت شرکت کنندگان ازین محصول تمام بومی موجب گسترش این نوع مراکز خواهد بود.