آسمان صبحگاهی امروز پنج‌شنبه، ۵ دی ماه شاهد خورشیدگرفتگی از نوع حلقوی بود که در سراسر کشور قابل مشاهده بوده و رصدگران در شهرهای مختلف در زمانهای مختلفی آن‏را مشاهده کردند.
این گرفت از نوع حلقوی است که تنها در بخش‌های محدودی از کره زمین به صورت حلقوی دیده شد و خوشبختانه سراسر کشور تحت پوشش گرفت جزئی خورشید مابود.
مقدار پوشش کشور از این خورشیدگرفتگی در نقاط مختلف کشور از نظر درصد گرفت متفاوت است و کمترین مقدار گرفت خورشید در کشور حدود ۴۵ درصد و بیشترین مقدار به میزان ۸۶ درصد خواهد بود که در جنوبی‌ترین نقاط کشور از جمله در جزایر کیش و قشم و چابهار مشاهده گردید. این مقدار در مشهد 48.8 درصد ومطابق جدول پیوست بود.

انگاریوم، آسمان نمای دانشگاه فردوسی مشهد برای این مهم چندین برنامه ویژه اردویی و رصوی تدارک دید که به شرح ذیل اطلاع رسانی شد:
1- جشنواره نجوم قشم
2- تور رصدی چابهار
ویژه برنامه رصد و کارگاه خورشیدگرفتگی در انگاریوم
همچنین پخش زنده خورشیدگرفتگی از عمان که بیشترین گرفت در کره زمین را شامل میشد نیز در محل انگاریوم بوقوع پیوست که بر هیجان این رویداد میافزود.
3-
4- ویژه برنامه رصد با تلسکوپ h alpha در رصدخانه مجهز دبیرستان معارف امام رضا
استقبال بینظیر علاقمندان این برنامه قابل ستایش بوده و مارا برآن داشت تا تصاویری از این برنامه را با سایر علاقمندان به اشتراک بگذاریم.