دوره آشنایی با ستاره شناسی 2
دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب 16 سال به بالا
تعداد جلسات: 7 جلسه (6 جلسه تئوری + 1 جلسه حضور در رصدخانه)
روز های کلاس: یکشنبه‌ها ساعت 17 تا 19

شروع کارگاه از 5 اردیبهشت  1400
شرکت در برنامه پیش نیاز: دارد
مدت زمان هر جلسه: تئوری 90 دقیقه / عملی 120 دقیقه
مبلغ ثبت نام: 249000 تومان
قابل ذکر است که در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ورود