دوره آشنایی با ستاره شناسی 3
دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب 16 سال به بالا
تعداد جلسات: 8 جلسه
روز های کلاس: شنبه‌ها 16 تا 18
شروع کلاس از 4 اردیبهشت  1400
شرکت در برنامه پیش نیاز: دارد (ستاره شناسی 1 و 2)
مدت زمان هر جلسه:90 دقیقه
مبلغ ثبت نام:299000تومان
قابل ذکر است که در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها  دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ورود