دوره سفری به آسمان 1
دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب : نوجوان (12تا15 سال)
تعداد جلسات : 8 جلسه

روز های کلاس : چهارشنبه‌ها 15  تا 17

شروع از 8 اردیبهشت  1400
شرکت در برنامه پیش نیاز : ندارد
مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه
مبلغ ثبت نام : 159000 تومان

قابل ذکر است که در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها، دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ورود