دوره سفری به آسمان 2
دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب : نوجوان (12تا15 سال)
تعداد جلسات : 8 جلسه

روز های کلاس : چهارشنبه ها  ساعت 17:30 تا 19:30

شروع کارگاه از 8 بهمن ماه 99
شرکت در برنامه پیش نیاز : دارد
مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه
مبلغ ثبت نام : 179000تومان

قابل ذکر است که در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها  دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ورود