نمایش 360 درجه حلقه الماس

زمان:پنجشنبه 21 اسفند ماه ساعت 16:30

مکان: انگاریوم، افلاکنمای دانشگاه فردوسی مشهد

قیمت بلیط:24000تومان

توضیحات:

نمایش جدید آسمان نما با موضوع جذاب کسوف و خسوف، حلقه ی الماس را با ما در آسمان به تماشا بنشینید.
سمان شب یکی از نعمت های طبیعت که خداوند آن را در اختیار بشر قرار داده تا بتواند با آن رابطه برقرار کند و از آن به عنوان راهنما و آزمایشگاه نجومی استفاده کند.
آسمان شب، این طبیعت فراموش شده، بیش از 4500 سال است که مورد توجه بشر قرار می گیرد و این آثار باستانی از دیرباز تا کنون مورد کاوش انسان قرار گرفته است.

ورود