انگاریوم با همکاری انجمن نجوم مشهد برگزار می‌کند:

  • کارگاه حضوری کار با تلسکوپ (نیمه خصوصی)
    ظرفیت محدود
    23 و 24 اسفند ماه ساعت 16:30 تا 19
    به همراه رصد اجرام قابل رویت در آسمان


در این کارگاه با انواع تلسکوپ‌ها و مقرها آشنا می‌شوید.
می‌توانید با انواع تلسکوپ کار کرده و آن‌ها را هم‌خط نمایید.
با تفاوت تلسکوپ‌ها آشنا می‌شوید و آن‌ها را از نزدیک با هم مقایسه می‌کنید.
با تجهیزات تخصصی رصدخانه از نزدیک آشنا خواهید شد.
در صورت تمایل، با آوردن تلسکوپ شخصی خود می‌توانید با کمک متخصص اجرام قابل رویت در آسمان شب را رصد کنید.

 پاسخگویی تلفنی ساعت ۹ تا ۱۴
۰۵۱-۳۸۸۰۰۰۰۴

@Engarium360
@toossky

ورود