شبیه ساز حرکت خورشید-f001

انگاره فیزیک توس
"از 5 امتیاز"

24,000تومان

شبیه ساز حرکت خورشید
این وسیله یک مدل بسیار گویا از حرکت ظاهری خورشید در آسمان زمین است که در واقع به علت حرکات زمین به دور خورشید و به دور خود مشاهده می شود.
صفحه دایره شکل که نشان دهنده سطح زمین است باید به صورت افقی و لبه آن بر روی عرض جغرافیایی مورد نظر قرار بگیرد. سپس گیره نشانگر خورشید را بر روی ماه مورد نظر قرار داده و حرکت دایره وار بازوی خورشید، نمایش دهنده حرکت ظاهری خورشید در آسمان می باشد.


پدیده هایی که میتوان با شبیه ساز نشان داد:
۱_تغییر زاویه تابش خورشید در فصل های مختلف سال (که باعث به وجود آمدن اختلاف فصل ها میشود)
۲_مشابه بودن زاویه تابش خورشید در ماه های بهار و تابستان و همچنین در پاییز و زمستان
۳_وضعیت خورشید در انقلاب تابستانی و زمستانی (اول تابستان و زمستان)
۴_وضعیت خورشید در اعتدالین (اول بهار و پاییز)
۵_توضیح در مورد نحوه کارکرد ساعتهای آفتابی
۶_تغییر محل طلوع و غروب خورشید در ماه های مختلف سال
۷_اختلاف طول شب و روز در فصل های مختلف
۸_دو فصلی بودن مناطق استوایی (با عرض جغرافیایی صفر درجه)
۹_شب و روز شش ماه در قطب شمال (با عرض جغرافیایی ۹۰ درجه)
۱۰_مناطقی که در طول سال چند شبانه روز خورشید در آنجا طلوع و غروب نمی کند

دسته بندی :

شبیه ساز حرکت خورشید
این وسیله یک مدل بسیار گویا از حرکت ظاهری خورشید در آسمان زمین است که در واقع به علت حرکات زمین به دور خورشید و به دور خود مشاهده می شود.
صفحه دایره شکل که نشان دهنده سطح زمین است باید به صورت افقی و لبه آن بر روی عرض جغرافیایی مورد نظر قرار بگیرد. سپس گیره نشانگر خورشید را بر روی ماه مورد نظر قرار داده و حرکت دایره وار بازوی خورشید، نمایش دهنده حرکت ظاهری خورشید در آسمان می باشد.


پدیده هایی که میتوان با شبیه ساز نشان داد:
۱_تغییر زاویه تابش خورشید در فصل های مختلف سال (که باعث به وجود آمدن اختلاف فصل ها میشود)
۲_مشابه بودن زاویه تابش خورشید در ماه های بهار و تابستان و همچنین در پاییز و زمستان
۳_وضعیت خورشید در انقلاب تابستانی و زمستانی (اول تابستان و زمستان)
۴_وضعیت خورشید در اعتدالین (اول بهار و پاییز)
۵_توضیح در مورد نحوه کارکرد ساعتهای آفتابی
۶_تغییر محل طلوع و غروب خورشید در ماه های مختلف سال
۷_اختلاف طول شب و روز در فصل های مختلف
۸_دو فصلی بودن مناطق استوایی (با عرض جغرافیایی صفر درجه)
۹_شب و روز شش ماه در قطب شمال (با عرض جغرافیایی ۹۰ درجه)
۱۰_مناطقی که در طول سال چند شبانه روز خورشید در آنجا طلوع و غروب نمی کند

امتیاز کاربران به : شبیه ساز حرکت خورشید-f001
{{x.rating_title}}
{{x.rate}}

برای ثبت نظر، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید

ورود

نظرات کاربران:

{{comment.comment}}


{{comment.add_time | jdate}}

{{comment.creator_name}}